Udržitelnost

Myslíme na budoucnost

Každý ekologický obal dokáže svým malým dílem přispět ke zlepšení budoucnosti naší planety. Z pozice předního českého dodavatele obalových materiálů jsme s tématem udržitelnosti velmi úzce propojeni. Proto našim zákazníkům pomáháme naplňovat strategii zmenšení ekologické stopy.

Pro naši společnost má ochrana přírody smysl a podporujeme ji rozhodnutím distribuovat ekologické, recyklovatelné nebo kompostovatelné obaly. Udržitelnost znamená opakovaná správná rozhodnutí a osvětu.

V oblasti ekologie vzděláváme naše zaměstnance a o zkušenosti se rádi dělíme i se zákazníky tak, aby koncoví spotřebitelé měli cestu k zero waste životu co nejsnazší. Ideou udržitelnosti totiž není konečný stav, ale neustálý proces zlepšování. My v Dekosu jsme se do tohoto procesu aktivně zapojili přes to, co můžeme nejlépe ovlivnit a čemu rozumíme - naše portfolio ekologických obalů.

Skutečné EKO kelímky

Neobsahují plasty
100% recyklovatelné
100% kompostovatelné
Představujeme vám unikátní papírové kelímky se speciální úpravou povrchu na vodní bázi. Důvodem uvedení tohoto produktu na trh byla vize 100% recyklovatelnosti a možnost průmyslového kompostování. Jsme hrdí na to, že právě Dekos se stal exkluzivním dodavatelem těchto skutečně ekologických kelímků.

Běžné papírové kelímky mají vnitřní stranu upravenou plastovou laminací, která brání prosáknutí nápoje. Nedostatkem takto upravených gastro obalů je skutečnost, že je nelze recyklovat bez předchozího oddělení obou materiálů. Povrchová úprava na vodní bázi představuje alternativu laminace a šetří životní prostředí, protože takto upravené kelímky lze znovu zpracovat – třídí se jako běžný papír.

Naše eko kelímky se vyrábí ze 100% průmyslově kompostovatelného materiálu, je tedy možné je zpracovávat s ostatním gastroodpadem. Důraz na rozložitelnost kelímků pro nás měl své opodstatnění. V rámci recyklace organického odpadu totiž nabízíme i komplexní řešení - koncept nulového odpadu Greengood.
Prohlédnout nabídku

Produkty z rPET materiálu

Materiál rPET (polyethylentereftalát s příměsí recyklátu) vzniká recyklací PET plastu, který se následně v podobě příměsi vrací do vyráběných obalových materiálů. Samotnou výrobu plastových obalů nelze jednoduše zastavit, díky rPETu ale klesá podíl produkce nového plastu. Cirkulární ekonomika v tomto případě dává smysl, protože odpovídá na ekologické požadavky i moderní trendy spotřebního chování koncových uživatelů.

Proces výroby rPET materiálu

Použitý obalový materiál (PET lahve a jiné nádoby) projde sběrem a svozem
Materiál se roztřídí
Použité plastové nádoby se vyčistí v souladu s hygienickými normami
Materiál se rozemele a zformuje do podoby granulátu nebo vloček 
v potravinářské (food grade) kvalitě
Z granulátu či vloček se vyrobí nové plastové obaly
Prohlédnout nabídku

Kompostovatelné obaly

Jedná se o obaly vyrobené čistě z přírodních obnovitelných zdrojů.
Obaly, které označujeme jako kompostovatelné, prošly testováním podle normy EN 13432 a v souladu s ní také získaly certifikaci.
Jsou biologicky rozložitelné v podmínkách průmyslového kompostování.
Jsou netoxické a bez negativního vlivu na výsledný kompost a půdu.
Prohlédnout nabídku

Kompostéry Greengood

ZERO WASTE CONCEPT – řešení kompostovatelných obalů
Zero waste znamená život bez odpadu a kompostéry Greengood hrají v tomto konceptu svou roli při zužitkování bioodpadu včetně použitých rozložitelných obalů. Tyto obaly představují při správném zpracování minimální zátěž pro životní prostředí a v konečné podobě kompostu jsou pro půdu prospěšné.

Kompostéry Greengood se uplatní v uzavřeném cyklu oběhu potravin tzv. Closed loop, ve kterém se zbytkový organický odpad zpracuje a vrátí zpět do přírody. Obaly, živočišný i rostlinný materiál jsou rozdrceny a následně zkompostovány.

Zařízení Greengood redukuje bioodpad až o 90% během 24h, což přispívá k optimalizaci nákladů na jeho třídění a následný odvoz na skládku. Důmyslný proces popsané recyklace má tedy kromě ekologického významu i kladnou ekonomickou stránku.

Prohlédnout nabídku
Předmětem projektu je realizace fotovoltaické elektrárny na střeše budovy naší společnosti, která bude sloužit zejména pro vlastní spotřebu. Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie, úspora provozních nákladů a snížení zátěže na životní prostředí, a to prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů.
více informací
crossmenu